Marketing

Svakodnevno daje korisnicima ponude za prijevoz i promoviše usluge koje nudi ŽFBIH kao organizator prijevoza;

Svakodnevno sarađuje sa korisnicima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju dajući blagovremeno sve potrebne informacije vezano za prijevoz i ugovaranje prijevoza;

Priprema i zaključuje ugovore i prateće protokole (anekse) o prijevozu, sa korisnicima transportnih usluga (ugovore o plaćanju putem centralnog obračuna – sa stranim špediterima;

Ugovore o komercijalnim uslovima prijevoza i načinu plaćanja; protokole i anekse koji prate već zaključene ugovore);

Istražuje konkurentsko tržište (prijevoz drumom), kako bi ŽFBIH zadržale sadašnje korisnike transportnih usluga i privukle nove, boljom i jeftinijom uslugom željezničkog prijevoza;

Dogovara se o svim elementima koji mogu bitno uticati na ugovaranje (potrebni kapaciteti, cijena prijevoza, načini i rokovi plaćanja i dr.);

Sarađuje sa svim organizacionom dijelovima preduzeća, prvenstveno sa transportnim, operativnim i finansijskim sektorom, a u svrhu što bolje organizacije prijevoza i finansijskog poslovanja preduzeća;

Kontinuirano održava sastanke, pregovara, često ulažući ogromne napore kako bi se pripremili svi potrebni elementi za izradu i zaključenje ugovora o prijevozu;

Daje ponude za prijevoz u kombinovanom saobraćaju (prijevoz kontejnerima) i zaključuje ugovore o prijevozu u kombinovanom saobraćaju;

Priprema, donosi i primjenjuje Tarife ŽFBIH za putnički i teretni saobraćaj;

Razvija marketinški pristup unapređenja i podizanja kvaliteta transportne usluge;

Za naredni period planira aktivan odnos prema tržištu i korisnicima.

Kod ugovaranja prijevoza roba na prugama ŽFBH, kao osnova za izradu ponudeza prijevoz služi Daljinar (za utvrđivanje tarifskih odstojanja ) i DB ( Njemačka ) Cargo tarifa za prijevoz roba sa cjenovnikom usluga.

Ugovori o prijevozu se po pravilu zaključuju kao godišnji ugovori .

Povremeno se zaključuju i jednokratni ugovori čiji rok važenja prestaje okončanjem prijevoza ugovorene količine i naplatom obavljene transportne usluge .

Cijene prijevoza u međuentitetskom (unutrašnjem i međunarodnom) saobraćaju daju se po DB Cargo tarifi umanjenoj za 50 % i za komercijalnu povlasticu, a sve u skladu sa važećim Uputstvom o obračunu troškova prijevoza pošiljaka u međunarodnom saobraćaju , Up. KP br. 400/03 i Uputstvom o obračunu pošiljaka u međuentitetskom saobraćaju , Up. 417/99 ( Prilog 1 ) .

Obračun naknada za sporedne usluge vrši se prema ŽFBH tarifi za prijevoz stvari.

Konkurencija na tržištu transportnih usluga i količine roba koje se prevoze moguusloviti i sniženje tarifske cijene .

Za sve eventualne zahtjeve i upite za ponudu željezničkih usluga obratiti se na e-mail:

nedim.muftic@zfbh.ba

Firme koje predstavljaju najznačajnije korisnika usluga Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine su:

 • ELEKTROPRIVREDA Sarajevo
 • HOLD INA Sarajevo
 • KLAS Sarajevo
 • C.I.B.O.S. Ilijaš
 • TVORNICA CEMENTA Kakanj
 • ARCELOR MITTAL ŽELJEZARA Zenica
 • GIKIL Lukavac
 • SISECAM Lukavac
 • RUDNIK MRKOG UGLJA Banovići
 • ALUMINIJ Mostar
 • BIRAČ Zvornik

Također, značajni korisnici naših usluga su i rudnici boksita Čitluk, Posušje i Široki Brijeg.

Treba napomenuti da se svakodnevno sklapaju jednokratni ugovori sa manjim korisnicima, čiji je rok važnosti do realizacije prijevoza.